0 Nákupní košík

Akademická Rada

Mezinárodní aliance "MyRealWay" věnuje velkou pozornost vědecké straně a důkazní základně účinnosti a bezpečnosti svých výrobků.Budujeme partnerství s vědeckými institucemi, vysokými školami, vědeckými laboratořemi a lékařskými společnostmi.

Evropská pobočka regenerativní medicíny a nutriciologie Evropské vědecké společnosti ustanovila vědeckou radu - kolegiální vědecko-poradní  orgán. Vědecká rada je zaměřena na zlepšení výzkumné činnosti v rehabilitační medicíně a výživě, posílení a rozšíření zapojení profesionálů na území EU, rozvoj osvětové a vzdělávací aktivity o nových produktech a programech nárůstu lidských  zdrojů zdraví. 

Zastoupení Vědecké rady je ve fázi tvorby. V současné době jsou členy vědecké rady :

Jörg Schulz -  profesor, MD, internista, kardiolog a geriatr, (Německo);

Vladimír Tyminski - profesor, předseda Evropské akademie přírodních věd, (Německo);

Stephan Heymann - Ph.D., fyzik a molekulární biolog. V různých vědecke-výzkumnych projektach se věnoval studiu genů a proteinů, jakož i imunologii a bioinformatice. (Německo)

Georg Tyminski - profesor, doktor lékařských věd, předseda Evropské vědecké společnosti, viceprezident Evropské akademie přírodních věd. (Německo);

Irina Savitskaya - (Rusko);

Ala Grigienė - praktický lékař s 20 lety zkušeností, vedoucí kliniky anti-aging medicíny "FuturAGE" (Litva); 

Sigitas Teiserskis - nutriciolog, praktický lékař s dlouholetými zkušenostmi, která je členem Evropskéhé vědecké společnosti. (Litva)