0 Nákupní košík

Vědecký potenciál

Budeme investovat do projektů a technologického výzkumu, aby ty nejlepší vědecké myšlenky byly realizovány do života.

Alliance « MyRealWay » přikládá velký význam spolupráci s vědecko-výzkumnými ústavy a organizacemi, zdravotními středisky a lázeňsko-rekreační institucemi a má zájem o zapojení vědců, odborníků v oblasti rehabilitace, lázeňské medicíny a výživy. Práce s lékaři a specialisty lázeňské léčby je pro nás zvláště zajímavá.

Vědecky podložený vývoj receptury "MyRealWay"  vedi přední vědci, členové Evropské akademie přírodních věd a evropských vědeckých společností. Mezi úkoly vytvořené z iniciativy společnosti «MyReal Way» Evropskeho úřadu  regenerativní medicíny a výživy Evropské vědecké společnosti (Hannover, Německo) zahrnuje odborné posouzení a podporu výzkumu v oboru regenerativní medicíny, balneologie a nutriciologie. http://www.ewg-board.eu/wiederherstellung-nutriciology.html

Vysoká kvalita , bezpečné použití a prokázaná účinnost složení produktů «MyRealWay» umožňuje nabídnout zákazníkům individuální kombinaci produktů v souladu s řešenim problému a vytvořit s jejich účastí "Program zlepšení zdraví obyvatelstva" pro zvýšení kvality lidského zdraví, prevence a stimulace obranyschopnosti organismu.

Náš hlavní princip spočívá v tom, aby se při péči o zdraví obyvatel nabízely pouze inovativní výrobky s vědecky prokázanou účinností. Tento princip budeme sledovat  při vývoji všech našich budoucích produktů.