0 Nákupní košík

Termíny a Podmínky

Webová stránka http://www.myrealway.com (dále jen „Webová stránka“) je provozována spolecností My Real Way.Na celém webu, termíny "my", "my" a "naše" odkazují na MyRealWay. 

Pred zahájením používání této Webové stránky si pozorne prectete podmínky. Používáním této stránky souhlasíte s našimi Podmínkami.Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami , žádáme vás , aby se vzdal použití této Webové stránky. V případě kdy  podmínky jsou specifické pro konkrétní návrh nebo  služby, souhlas je omezen na přijetí podmínek na tomto návrhu nebo služby.


Veškeré změny, nové funkce přidané do těchto stránek je také v souladu s podmínkami tohoto webu.Můžete se seznámit s nejnovější verze Podmínek kdykoliv.Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit, mazat jakékoli informace v Podminkach,zveřejněním aktualizací a / nebo změny na webových stránkách My Real Way.Odpovědnost za sledování změn je na vás.Vaše používání webových stránek po změně či modifikaci představuje svůj souhlas s podmínkami tohoto webu. 

ČÁST 1 - Podmínky on-line obchodu

Souhlasem s podmínkami těchto stránek potvrzujete, že jste dosáhli zletilosti.

Nemůžete použít naše výrobky k jakýmkoli nelegálním či neoprávněným účelům, stejně jako nemůže porušit zákon tím, že pomocí této webové stránky (včetně, ale bez omezení autorského zákona)  

Souhlasíte, že nebudete převádět , a nikoliv poskytovat přístup při používání stránky nějaké červy, viry nebo jakýkoli škodlivý kód.

Porušení Podmínek podmínek těchto stránek vede k okamžité Ukončení poskytování služeb pro vás.


ČÁST 2 - Obecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu pro každého z jakéhokoli důvodu kdykoliv .

Chápete, že vaše informace (kromě informací o kreditní kartě) mohou být přenášeny ve formátu prostého textu, včetně (a) přenosy prostřednictvím různých sítí a (b) změny v souladu s technickými požadavky připojených sítí nebo zařízení. informace o kreditní kartě je vždy šifrována při přenosu přes síť.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část poskytovanych našich služeb nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na internetových stránkách, jehož prostřednictvím je služba poskytována bez našeho písemného svolení.

Tituly a názvy uvedené v této dohodě jsou používány pouze pro pohodlí a neomezují ani žádným způsobem neovlivnují podmínky.


ČÁST 3 - Změna údajů

Nemáme povinnosti, ale vyhrazujeme si právo měnit obsah kdykoliv. Souhlasíte s tím, že odpovědnost za sledování změn na webových stránkách, leží na Vás.

Webové stránky jsou vlastněny a provozovány můj skutečný Way. Termíny "my", "my" a "naše" použitý v rámci lokality patří můj skutečný Way. Používáním těchto stránek a nákupy na našich stránkách, souhlasíte s našimi podmínkami používání ( "Podmínky") o poskytnutí informací, oznámení, servis, zásad ochrany osobních údajů. Podmínky vztahují rovněž veškeré kategorií uživatelů.

Před použitím si pečlivě přečtěte podmínky. Používáním této stránky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, budete požádáni, aby upustila od používání této webové stránky. V případě, že termíny jsou konkrétní návrh nebo službu, že dohoda je omezena na přijetí podmínek na této nabídky nebo služby.

Veškeré změny, nové funkce přidané do těchto stránek je také v souladu s podmínkami tohoto webu. Můžete si přečíst polednie verzi podmínek kdykoliv. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit, mazat jakékoli informace, pokud jde oznamující vystavením aktualizací a / nebo změny na webu My reálným způsobem. Odpovědnost za sledování změn je na vás. Vaše používání webových stránek po změně či modifikaci představuje svůj souhlas s podmínkami tohoto webu. 


ČÁST 4  - Změny v poskytování služeb a cen

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit či přerušit poskytování služeb (nebo jakoukoli její část nebo její část obsahu) bez předchozího upozornění.

Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu obsahu, cenách , pozastavení nebo ukončení služeb .


ČÁST 5 - Produkty a služby

Některé výrobky nebo služby mohou být dostupné pouze prostřednictvím internetových stránek. Některé produkty mohou být nabízeny v omezeném množství a náhrada nebo výměna pouze v souladu s naší politikou náhrad.

Učinili jsme veškeré úsilí, ukázat přesnější barvy a představy o našich produktech , ale nemůžeme zaručit přesné reprodukce barev na monitoru počítače.

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost, omezit prodeje našich produktů či služeb jakékoliv osobě v jakékoliv zeměpisné oblasti nebo jakékoli jurisdikci. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb nabízených námi. Všechny popisy výrobků nebo cen produktů se mohou změnit kdykoliv bez předchozího upozornění dle svého uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit prodej jakéhokoli produktu. 


ČÁST 6- Přesnost poskytování evidenční data

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo omezit množství podle vlastního uvážení.Omezení se může týkat objednávek, ktere jsou udělaný na jedeno a to samý klientské číslo, kreditní kartu, účet nebo doručovací adresu.V případě zrušení nebo změny objednávky, budeme se snažit udělat vše pro to, aby Vás informovat prostřednictvím e- mailu , adresy nebo telefon, který jsi zanechali při objednávce.Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení omezit nebo přerušit objednáveky partnerů a distributorů. 

Souhlasíte, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné údaje o nákupu a váš účet pro všechny rezervace provedené v našem obchodě.Souhlasíte s tím , aby okamžitě aktualizovat své účty údaje a jiné informace , včetně vaší e-mailové adresy , číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti aby jsme mohli vyřídít Vaši objednávku a na kontakt s Vámi v případě potřeby.


ČÁST 7 - Dalši služby

Můžeme poskytnout přístup ke službám třetích stran, za které nemáme žádnou kontrolu a  odpovědnost neneseme. Jakékoliv používání dalších nástrojů a služeb, nabízených prostřednictvím webových stránek se provádí výhradně Vámi na Vaše uvážení, na vlastní riziko.. Souhlasíte s tím, aby přezkoumat a souhlasit s podmínkami služby příslušné třetí straně.

Také si vyhrazujeme právo v budoucnu nabízet nové služby prostřednictvím internetových stránek (včetně vydání nových výrobků, služeb nebo aplikací), které jsou rovněž předmětem Podmínek tohoto webu.


ČÁST 8 - Odkazy na stránky třetích  stran

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky nebo stránky My Real Way může být k dispozici z jiných webových stránek.My Real Way nenese žádnou odpovědnost za správnost, obsah či dostupnost informací zveřejněných na internetových stránkách třetích stran nebo zdrojů, které obsahují odkazy na stránku My Real Way, jak stránky ,které mohou být dostupné z tohoto webu My Real Way. 

Nemůžeme zaručit, že budete spokojeni s výrobky, materiály, služeb a zdrojů dostupných na webové stránky třetích stran, které obsahují odkazy na webové stránky My Real Way,nebo které mohou být k dispozici z webové stránky My Real Way.

Prosím, pečlivě si přečtěte Pravidla a Podmínky třetích stran webové stránky předtím, než použít informace nebo produkty,nabízené třetími stranami.

Nepřijímáme stížnosti, otázky, stížnosti týkající se produktů a služby nabízené třetími stranami.


ČÁST 9 - Ohlasy a připomínky 

Pokud se na základě naší žádosti, dešlete jakékoliv informace, například účasti v soutěži nebo na vlastní žádost odešlete nám poštou, elektronicky nebo jakýmkoli jiným způsobem kreativní nápady, obchodní nabídky, plány, nebo jiné materiály, souhlasíte s tím, že máme právo, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, překládat a používat dalším způsobem,  získané materiály.Nemáme a nebudeme mít povinnosti 1) mlčenlivosti a důvěrnosti poskytnutého Vámi materiálu 2) zaplatit odškodnění nebo honorář 3) reagovat na připomínky a další poskytnuté materiály.

My Real Way si vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, aby analyzovat přenášená data a materiály, které jsou odesílány nebo nahrané na webu a zablokovat nebo odstranit zprávy a materiály, které, podle My Real Way jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, pomlouvačné, hanlivé, pornografické, obscénní nebo závadný nebo porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli strany nebo těchto Podmínky používání webové stránky.

Berete na vědomí, že vaše připomínky a informace přenášené My Real Way neporušují práva třetích stran, včetně autorských práv, právo používat obchodní značku, právo na soukromí a další osobní nebo vlastnická práva. Berete na vědomí, že to Vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivé , nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiál , jakýkoli počítačové viry nebo jiné nebezpečné programy, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz veškerých souvisejících s webovými stránkami služby.Přiznáváte, že jste nepoužívaté falešni e-mailovu adresu, nevydáváte se za jinou osobu, a nezadávaté nas  nebo třetí strany v omyl. Nesete plnou odpovědnost za všechny vaše komentáře. Nejsme zodpovědní za jakékoliv připomínky napsané vámi nebo jakoukoli třetí stranou.


ČÁST 10 - Osobní informace

Soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů řídí Zásadami ochrany osobních údajů.


ČÁST 11- Chyby, nepřenosti a opomenutí

Na našich stránkách se někdy může setkat se informace obsahující pravopisné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí vztahující se k popisu produktů, ceny, akce, nabídky, výdajích na dodání zboží, dodací lhůty a dostupnost zboží.Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění (včetně po odeslání vaší objednávky) opravovát chyby,nepřesnosti nebo opomenutí, změnit nebo aktualizovat informace, zrušení objednávky, pokud je nějaká informace na webu, nebo v souvislosti s webovými stránkami zdroj obsahuje nepřesnosti.

Nemáme žádný závazek aktualizovat, měnit nebo upravovat informace obsažené na webových stránkách nebo na na libovolné webové stránky spojené s My Real Way , s výjimkou případů stanovených zákonem.


ČÁST 12- Zakáyané aktivity

Nesmíte použít webové stránky My Real Way a uvedené na tomto webu informace pro následující účely:

pro jakékoliv nezákonné účely; účastnit se a povzbudit ostatní, aby se zapojily do jakékoliv nezákonné činnosti; porušit jakékoli mezinárodní, federální, regionální, státní předpisy, zákony či místní vyhlášky; za zneužívání nebo porušení práv k právům duševního vlastnictví někoho jiného;  pro zastrašování, zneužívání, týrání, poškozování, pomluvy, ponižování, diskriminace lidí na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo postižení; podání nepravdivé zavádějící informace; přenos viru nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, které mají nebo mohly by mít vliv na funkčnost webové stránky My Real Way, nebo jakékoli související webové zdroje; pro sběr nebo sledování  jakékoliv osobní informace; pro  komerční a jiné reklamy osobám,které nevyjádřili přání, aby ji přijmout ; pro všechny obscénní nebo nemorální účely;  zásahy do funkce bezpečnosti a ochrany webových stránek.


ČÁST 13 - Odmítnutí záruk.Omezení odpovědnosti.

Nezaručujeme, že Vaše používání našich služeb bude nepřetržitě, včasné, bezpečné či bezchybné.

Souhlasíte s tím, že čas od času, můžeme zrušit poskytování služby kdykoliv a na neurčitou dobu bez předchozího upozornění.

Souhlasíte s tím , aby se vždy odmítnout jakýkoli nároky vůči nám našim partnery a našimi a jejich ředitelé , úředníci , zaměstnanci, agenti , zástupci ,licencí a dodavatelé;a také se zavazujete, že nebudete iniciovat,činít žádné nároky, požadavky,nikoliv požadovat náhradu za veškeré náklady a náklady na (včetně bez omezení, přiměřených poplatků za právní služby ) na základě smlouvy ,deliktu ( včetně nedbalosti) , objektivní odpovědnosti , nebo v souvislosti s chyby nebo opomenutí ve vztahu k obsahu , které jste poskytli služby , obsah nebo jakékoliv zboží zakoupené prostřednictvím našeho servisu.V případě, že právní předpisy neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody , v takovémpřípadě , naše odpovědnost bude omezena v maximálním rozsahu ,povolených zákonem.


ČÁST 14 - Odškodnění

Zavazujete se, že budete chránit, hradit  škody a krýt My Real Way, jejích poboček a všechny její a jejich ředitelé, úředníci,zaměstnanců, agentů, zástupců, dodavatelů a subdodavatelů, poskytovatelé licencí, stážistů a poskytovatelů od veškeré nároky , včetně přiměřených právních nákladů a poplatků za právní zastoupení ,třetím stranám, jež vznikají v souvislosti s porušením těchto Podmínek Webové stránky nebo v souvislosti s odkazy na dokumenty a materiály My Real Way s  vašimi nezákonnými činý nebo porušení práv třetích stran.


ČÁST 15 - Ustanovení o oddělitelnosti

Pokud se jakákoliv část Podmínek je prohlášen za neplatný nebo neproveditelné kvůli zákonům , což je legitimní součástí Podmínky považované za platné a proveditelné a nejvíce odpovídající počátečnímu záměru podmínek , jako v případě ilegální část byla odstraněna a zbytek Podmínek použití zůstávají v platnosti .


ČÁST 16 - Ukončení

Povinnosti a odpovědnost smluvních stran vzniklé před datem ukončení platnosti těchto Podmínek zůstávají v platnosti pro všechny účely, na skončení doby platnosti.

Tato dohoda je platná, dokud není ukončena jednou ze stran.Můžete ukončit tyto podmínky služby kdykoli ,jenom musite nás upozornit, že již nechcete využívat našich služeb, nebo přestat používat naše stránky.

Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu podle svého uvážení, ukončit přístup k používání webové stránky, pokud My Real Way přichází k závěru, že Jste porušili jakékoliv z ustanovení smluvních Podmínek za Vámi je zachována odpovědnost za plnění všechny vzniklé před datem ukončení platnosti těchto Podmínek a závazků, včetně data ukončení platnosti.


ČÁST 17 - Celá smlouva

Tyto Podmínky používání stránky je My Real Way představují plný text dohody a ujednání mezi vámi a námi a upravují používání internetových stránek a pravidla poskytování služeb, a nahrazuje veškeré předchozí nebo stávající dohody, zprávy a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, bez omezení, jakékoli předchozí verze Podmínek používání webu).


ČÁST 18 - Rozhodné právo

Tato smlouva a jakékoliv jednotlivé dokumenty k němu na poskytování služeb a Podmínky užívání stránek jsou navrženy a upraveny v souladu s právními předpisy Evropské Unie.


ČÁST 19 - Změny v podmínkách používání

Můžete se podívat na nejnovější verzi Podmínek používání kdykoli na této stránce.

Vyhrazujeme si právo , podle našeho uvážení , aktualizovat , změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek na našich webových stránkách .Berete na sebe odpovědnost sledovat změny a aktualizace na našich webových stránkách.Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce nebo jeho službám po zveřejnění všech změn k těmto Podmínkám používání webové stránky znamená přijetí tyto změn.


ČÁST 20 - kontaktní informace

Otázky týkající se podmínek používání webu , pošlete nám

Adresa : info@myrealway.com